Materialismens avgud

«Mennesker er skapt for å bli elsket, og ting er laget for å bli brukt.
Det er jo ikke ting som skal bli elsket, og mennesker som skal bli brukt»
moderne_avguder2
Idag blir vårt liv med Gud forstyrret av materialsimen, dermed en avgud. Selv om man ikke ser på ting som en gud, så kan man fort knytte føleser, sette lit til  – og bruke mye tid på materielle ting. Når vi velger jobb, aktiviteter og konstant media «forstyrrelser» fremfor Guds relasjon. Så får ikke mennesker oppleve Gud. Dei får sjeldent oppleve betingelsesløs kjærlighet som ikke etterlater seg tomrom.  – Dei sitter stort sett igjen med opplevelsen av kjærlighet som er tilmålt utifra hva dei har prestert. Spesielt i et samfunn med fokus på personlig status og ære.
storyOfStuff_phone_designtoDumb

Bilde fra storyofstuff.org

«Design to dump» er ofte produsenten sitt ønske for at hjulene deres skal gå rundt. Slik at forbruk og kast skjer hele tiden. Denne karusellen må snurre så fort som mulig. «Gjemt» inni reklame og media blir vi konstant møtt med påstanden om at lykke er å kjøpe nye ting. Vær konstant «up to date» på alle områder for å bli akseptert. Om man ikke kjøper og selger har man ikke personlig verdi i et materialistisk fokusert samfunn. Det er skremmende å merke hvor sterke tankebygningene har vokst inni oss, som knytter oss til desse «lovene». Mengden av ting som blir kjøpt og ting som blir kastet er helt unaturlig stor. I lang tid har denne statestikk kurven bare økt mer og mer. Blir ressursene snart tomme? Kanskje det er slik at vi klarer å fortsette å holde denne stress karusellen igang med å suge ut ressurser fra den tredje verden?

India 111

Fra en Indiatur i 2005. Team fra Agapekirka

Lykken blir ikke sterkere utifra alt dette, men heller redusert. Materielle ting kan fort erstatte menneskers relasjoner seg imellom. Materielle ting kan aldri elske et menneske tilbake. Alle vi som har reist til fattige land har vært forundret over hvor glade folk er til tross for dårlige levekår. Vennligheten og gjestfriheten er enorme. No tenker jeg mest på dei som også har relasjon til en levende Gud i et slikt samfunn. Det er stort sett dem jeg har truffet når jeg har fått være med ut å reist til forskjellige steder. Vi tror ofte at det er vi som er rike og dem fattige. Men det er egentlig helt motsatt. Åndelig rikdom er bedre enn materiell rikdom. Jeg trur ikke det er galt å eie materielle ting. Men det er farlig å elske dette. Denne raske veien til tilfredstillelse bedrar oss hele tiden, og øker vårt tomrom på lengre sikt. Men med et konstant overforbruk kan man beholde bedraget mot sine egne tanker. – Men det materielle er jo ikke galt i seg selv.

«For dette vet og skjønner I at ingen horkarl eller uren eller havesyk, som er en avgudsdyrker, har arv i Kristi og Guds rike.» Efeserne 5,5 NB1930 (Havesyk = Grisk etter gods eller penger)

Reklamer