Samfunnet i endetiden

Ved frokostbordet om morgonene pleier jeg no å lese litt i en bok som Emanuel Minos (født 1925, en kjent broder blant mange) har skrevet. Og det er spennende å lese om en aktiv troende som har levd så lenge som han har gjort. Utifra hans lange livsperspektiv, så får man virkelig ett innblikk i dei ekstreme forandringene som har skjedd på noen få tiår i vårt land. Det store frafallet og kaldheten i vår egoistiske tidsalder. Gale tankebygninger og fattigdommen i vår ånd som vi ikke er særlig klar over (Les om Laodikea fra Bibelen, som ligner mye på vår situasjon idag. Åp 3,14).

Emanuel Minos sammens med sin kone fikk bo hos en gammel husfar, da dem besøkte Luster, i Sogn. I midten av 1970 tallet. Den gamle husfaren kunne fortelle noe som hans bestemor hadde hørt fra sin bestemor, som igjen hadde hørt fra sin bestemor. Dei regnet ut tiden og kom fram til at det var i midten av den haugianske vekkelsen. En vekkelse som ble startet av Hans Nielsen Hauge (1771-1824), etter en sterk berøring av Gud. En spennede person å lese om. Om du ikke har hørt om han kan du se en liten NRK dokumentar om livet hans, og kort om Norges tilstand på den tiden. Fortellingen er fra et husmøte i Sogn, der ei kvinne reiste seg opp og kom med følgende profetisk budskap: «I de siste dager skulle det fattige Norge bli et av de rikeste land i verden. Forholdene skulle forandre seg og menneskene skulle bli annerledes. Merkelige foreteelser skulle skje når det gjaldt kommunikasjoner og veier. Nordmenn skulle bli i stand til å reise gjennom fjellet, under vannet, på store broer over fjordene og i luften. Menneskene skulle på den tiden bli selvopptatte og egoistiske. De skulle også leve i synder som man ellers ikke våget å nevne. Da skulle endens tid nærme seg, og Herrens gjenkomst stod for døren.»

Mer om endetiden fra i min første blogg. Som er i tråd med dette innlegget.

Se også en flott presentasjon om vårt store forbruk som snart får enorme konsekvenser. «Story of stuff» YouTube 21 minutter.

Reklamer

Emanuel Minos, om dei siste tider

Ei nitti år gammel dame fra Valdres la frem et syn til Emanuel før 1964. Dette synet fortalte han om på et møtelokale i Ålesund som jeg var på no for en kort stund siden. Og det er ganske tankevekkende hvor mye av alt dette som allerede har skjedd. No er jeg ikke så spesielt opptatt av endetidstegn, men jeg kom over dette og publiserer det videre :)

Synet:
«Det var som et kart ble rullet opp foran meg. Jeg så det med mine naturlige øyne. På kartet var alle verdensdeler nedtegnet. Jeg merket meg Europa, Skandinavia og Norge. Det jeg fikk se var foreteelser som gjaldt tiden før Jesus kommer igjen, og den tredje verdenskrig bryter ut.

I
Før Jesus kommer igjen og den tredje verdenskrig bryter ut, blir det avspenning. Det blir en lang fredsperiode mellom stormaktene. Folk kommer til å legge langsiktige planer. I vårt land blir det nedrustning, og vi blir igjen uforberedt som 9. april 1940. Den tredje verdenskrig begynner på en måte ingen har ventet, og fra et helt uventet hold.

II
Det blir et frafall uten sidestykke fra sann og ekte kristendom. Det blir stor lunkenhet blant de troende. De blir ikke lenger åpne og mottakelige for ransakende, budskap. Folk vil ikke så gjerne høre om synd og nåde, lov og evangelium, bot og bedring. En ny slags forkynnelse overtar talestolene. Det er å søke lykke, fremgang og materiell velstand. En slags lykkeforkynnelse griper om seg.
Kirkene begynner å stå tomme. Det samme skjer med bedehusene og vekkelseslokalene.
De troende vil ikke etterfølge Jesus på den smale korsveien. Underholdning, kunst og kulturaktiviteter overtar mer og mer plassen for vekkelse, nød, anger og botsmøter.

III
Det blir moraloppløsning som vi ikke har opplevd tidligere. Folk lever som gifte uten å være gift. (+ Minos sin kommentar: Den gang hadde vi ikke begrepet samboer. Så kvinnen uttrykte det på sin måte). Det blir stor urenhet før ekteskapet. Og det blir mye utroskap i ekteskapet. Ja, selv i de kristne ekteskapene gjør utroskapen seg gjeldende, og blir oppløst.
Unaturlige synder begynner også å gripe om seg. Og det blir til og med godtatt i kristne kretser.
Tv`en kommer til å spille stor rolle. Det blir mange tv-stasjoner (= kanaler). Tv`en blir full av vold. Volden blir underholdning for menneskene på denne tiden. Og den volden som folk ser på Tv, kommer til slutt å prege byer og bygder.
Det blir også vist intime samlivsscener. De mest intime forhold som tilhører ekteskapet kommer åpenlyst til å bli vist på Tv. ( + Minos sin tilleggskommentar: Da det ble sagt sa jeg et dette ikke var tillatt i offentlige sendinger. Vi hadde den gangen en varsomhetsplakat, som ikke tillot obskøne scener. Da sa hun med hevet røst: ”Den kommer de ikke til å bry seg om, når tiden er inne.”)

IV
Folk fra fattige land strømmer til de rike landene. De kommer til Europa, til Skandinavia, og også til Norge. Det blir mange av dem. Og folk begynner å mislike dem, og de blir harde imot dem. (+ Minos sin tilleggskommentar: Da hun sa det begynte hun å gråte). De blir mer og mer behandlet som jødene under krigen.
Da er målet for våre synder fullt. Krigen bryter ut. Først som en liten konflikt, en ubetydelig konflikt. Men den slutter ikke. Den tiltar og brer seg. Til slutt utvikler det seg til en stor krig. Mot slutten av den store krigen blir fryktelige våpen tatt i bruk, bl.a. atomvåpen. Luft, jord og vann blir forgiftet og ødelagt.

Folk fra de industrialiserte landene Amerika, Europa, Australia, Japan og andre liknende områder må flykte. De kan ikke bo der lenger. De kommer til de fattigste landene som har unngått det verste. Men de vil ikke være så villige til å ta imot oss på samme måte som vi ikke var så vilige til å ta imot dem» (Kilde: «Det har ringt for tredje gang» av Emanuel Minos)

I tillegg fortalte han om ei annen dame som la frem en profeti for ca 200 år siden. Der hun forteller om enkelte ting som ville skje når enden er snart nær. Noen punkt som jeg husker var at det blir mulig å reise gjennom fjellet og under havet. Også i luften. Det blir lett å komme seg fra A til B. Der vil bli mye selvopptatthet og ego.